ru   |   en

Новости

  Дата розмiщення: 07.08.2015   ...

   Дата розмiщення: 07.08.2015     ...

    ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДІЯ", код за ЄДРПОУ 20932941 (далі - Товариство), повідомляє, що Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори)  відбудуться "5" серпня 2015 р. о 1600 год. за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Генуезька, буд.24, Конференц-зал номер 4. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1530 ...

     30/04/15 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння       Бичков Андрiй Га...

      1 2 3 Далее